the finger, house of reps hearing

watching house of reps hearing on mamasapano on cable tv, and rep  neil tupas tries to do the senate better.  asks napenas about marwan’s finger.  napenas asks for executive session.

tupas:  i want you to answer that… i don’t think it involves national security… i insist! … kanino binigay? saan? kelan?

biazon: naional security not at stake…  this is administrative … may i remind resource person, a resource person who refuses tro answer  … could be subject to contempt!

tupas:  and i will move to cite the resource person for contempt if he refuses to answer!

napenas:  lives of personnel will be put in danger.

tupas and biazon back off.

Comments

  1. manuel buencamino

    Eeets da pingger! Da pingger! ‘Yun ba? Talaga naman ibibigay sa FBI kasi nga ikukumpara ang DNA sa daliri ni Marwan doon sa DNA ng kapatid niya na nakakulong sa Guantanamo o ang gusto ba nilang mangyari ay yun kapatid ni Marwan ang ibigay sa NBI o kaya putulin ang daliri ng kapatid at ipadala sa NBI for comparison?

Comment